knrt.net
当前位置:首页 >> 关于隐私的名言 >>

关于隐私的名言

●一个人应该永远保持一点神秘感(王尔德) ●如果将魔术的秘密全部公开,那么魔术的魅力便丧失殆尽 ●太多的秘密和太少的秘密都说明精神的软弱(沃维纳格) ●每一颗心都有它的秘密(犹太人) ●一个人最公开行动也有其秘密的一面(约瑟夫·康拉德) ...

1:人必自悔然后人悔之,家必自毁然后毁之,国必自伐然后人伐之。 ―――《孟子》 2:人受到震动有种种不同:有的是在脊椎骨上;有的是在神经上;有的是在道德感受上;而最强烈的、最持久的则是在个人尊严上。 ―――约翰??高而斯华馁 3:每一个正直的...

非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。 ----孔子 无规矩不成方圆 亲善产生幸福,文明带来和谐。 -----雨果 民习礼仪,易与为善,难与为非。 ----苏辙 人人有礼则安,无礼则危。----《礼记》 人之有礼,犹鱼之有水也。----葛洪

言必信,行必果 无规矩不成方圆 非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。 ----孔子 亲善产生幸福,文明带来和谐。 -----雨果 民习礼仪,易与为善,难与为非。 ----苏辙 人人有礼则安,无礼则危。----《礼记》 人之有礼,犹鱼之有水也。----葛洪

有手机就没有隐私 “风能进,雨能进,国王不能进!”这是18世纪中叶英国首相老威廉·皮特的名言。 我以为的真正的隐私,是打死也不肯留下半点任人揣摩的痕迹的,我能告诉你的吧,那肯定也就不是什么隐私了。

1、距离和独立,是对人格的尊重。 2、和父母住不住在一起,和个人的独不独立是两码事。尊重父母和没有主见也不是一回事。 3、我觉得人生求乐的方法,最好莫过于尊重劳动。一切乐境,都可由劳动得来,一切苦境,都可由劳动解脱。 4、聪明的人尊重...

忠恕待人,养德远害 不责人小过,不发人阴私,不念人旧恶。三者可以养德,亦可以远害。 出自 《菜根潭》 --- 洪应明 这句话极好啊 这本书也极为好。。。 不看很可惜 。 。 。

痛苦的秘密在于有闲功夫担心自己是否幸福。 -George Bernard Shaw(英国剧作家 肖伯纳) 多数知识的秘密是那些平凡而最容易被忽视的人们发现的,而不是享有盛名的人们发现的。 ---培根 竞争优势的秘密是创新,这在现在比历史上的任何时候都更是如此...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.knrt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com