knrt.net
当前位置:首页 >> 六年级数学,10道简便计算题带答案谢谢哦∩_∩ >>

六年级数学,10道简便计算题带答案谢谢哦∩_∩

(1)2.64×1.7-2.64×0.7 =2.64×(1.7-0.7) =2.64×1 =2.64 (2)31.5×1.07-3.15×0.7 =3.15×10.7-3.15×0.7 =3.15×(10.7-0.7) =3.15×10 =31.5 (3)2.7×5.7-2.7+5.3×2.7 =2.7×(5.7-1+5.3) =2.7×10 =27 (4)0.625÷0.125×0.8 =(0.625×0.8)×8÷...

①5.76×6+2..24×6-3×2 ②(2/1+3/1-5/1)×5+3.5×2-0.2×5 ③5.2×6÷6/1+1.8 ④3.3×2.2+3.7×2.2×10 ⑤9.7+6.5-1.2+6÷3 ⑥3.5×10-3.6×5-6×2.5 ⑦3.69+6.16-0.12 ⑧63.7+5.2-24.6×1.5 ⑨8.2-6.6+4.5×10-15.3 3.5+6.7-6.3+6.1

1.3/7 × 49/9 - 4/3 2.8/9 × 15/36 + 1/27 3.12× 5/6 – 2/9 ×3 4.8× 5/4 + 1/4 5.6÷ 3/8 – 3/8 ÷6 6.4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9 7.5/2 -( 3/2 + 4/5 ) 8.7/8 + ( 1/8 + 1/9 ) 9.9 × 5/6 + 5/6 10.3/4 × 8/9 - 1/3 11.7 × 5/49 + 3/14 12.6 ×( 1...

(4.2/0.7+6*1/25)*6/25

3/7 × 49/9 - 4/3 =7/3-4/3 =1 8/9 ×5/12+ 1/27 =10/27+1/27 =11/27 12× 5/6 – 2/9 ×3 =10-2/3 =9又1/3 8× 5/4 + 1/4 =10+1/4 =10又1/4、 6÷ 3/8 – 3/8 ÷6 =16-1/16 =15又15/16 4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9 =(4/7+3/7)×5/9 =1×5/9 =5/9 5/2 -( 3/2...

1. 3/7 × 49/9 - 4/3 2. 8/9 × 15/36 + 1/27 3. 12× 5/6 – 2/9 ×3 4. 8× 5/4 + 1/4 5. 6÷ 3/8 – 3/8 ÷6 6. 4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9 7. 5/2 -( 3/2 + 4/5 ) 8. 7/8 + ( 1/8 + 1/9 ) 9. 9 × 5/6 + 5/6 10. 3/4 × 8/9 - 1/3 11. 7 × 5/49 + 3/14...

32×125×25 =4×8×125×25 =(4×25)×(8×125) =100×1000 =100000 9048÷26 =(2600+2600+2600+1248)÷26 =2600÷26+2600÷26+2600÷26+1248÷26 =100+100+100+48 =348 2881÷ 43 =(1290+1591)÷ 43 =1290÷43+1591÷43 =30+37 =67 3.2×42.3×3.75-12.5×0....

1.3/7 × 49/9 - 4/3 2.8/9 × 15/36 + 1/27 3.12× 5/6 – 2/9 ×3 4.8× 5/4 + 1/4 5.6÷ 3/8 – 3/8 ÷6 6.4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9 7.5/2 -( 3/2 + 4/5 ) 8.7/8 + ( 1/8 + 1/9 ) 9.9 × 5/6 + 5/6 10.3/4 × 8/9 - 1/3

TA说三国里谁最会收买人心, 连极会用人的曹操都不如他2017-05-22 21:05“21世纪什么最贵?人才1张绣对贾诩“执父礼”,刘备三顾茅庐,都是把人才摆在第一位。《三国演义》这本书告诉你,人才是有多重要。根据《襄阳记》记载,庞德公称诸葛孔明为...

0.4×125×25×0.8 =(0.4×25)×(125×0.8) =10×100=1000 1.25×(8+10) =1.25×8+1.25×10 =10+12.5=22.5 9123-(123+8.8) =9123-123-8.8 =9000-8.8 =8991.2 1.24×8.3+8.3×1.76 =8.3×(1.24+1.76) =8.3×3=24.9 9999×1001 =9999×(1000+1) =9999×1000+9999×1 ...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.knrt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com