knrt.net
当前位置:首页 >> 六年级数学,10道简便计算题带答案谢谢哦∩_∩ >>

六年级数学,10道简便计算题带答案谢谢哦∩_∩

(1)2.64×1.7-2.64×0.7 =2.64×(1.7-0.7) =2.64×1 =2.64 (2)31.5×1.07-3.15×0.7 =3.15×10.7-3.15×0.7 =3.15×(10.7-0.7) =3.15×10 =31.5 (3)2.7×5.7-2.7+5.3×2.7 =2.7×(5.7-1+5.3) =2.7×10 =27 (4)0.625÷0.125×0.8 =(0.625×0.8)×8÷...

1. 3/7 × 49/9 - 4/3 2. 8/9 × 15/36 + 1/27 3. 12× 5/6 – 2/9 ×3 4. 8× 5/4 + 1/4 5. 6÷ 3/8 – 3/8 ÷6 6. 4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9 7. 5/2 -( 3/2 + 4/5 ) 8. 7/8 + ( 1/8 + 1/9 ) 9. 9 × 5/6 + 5/6 10. 3/4 × 8/9 - 1/3 11. 7 × 5/49 + 3/14...

1.3/7 × 49/9 - 4/3 2.8/9 × 15/36 + 1/27 3.12× 5/6 – 2/9 ×3 4.8× 5/4 + 1/4 5.6÷ 3/8 – 3/8 ÷6 6.4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9 7.5/2 -( 3/2 + 4/5 ) 8.7/8 + ( 1/8 + 1/9 ) 9.9 × 5/6 + 5/6 10.3/4 × 8/9 - 1/3

TA说三国里谁最会收买人心, 连极会用人的曹操都不如他2017-05-22 21:05“21世纪什么最贵?人才1张绣对贾诩“执父礼”,刘备三顾茅庐,都是把人才摆在第一位。《三国演义》这本书告诉你,人才是有多重要。根据《襄阳记》记载,庞德公称诸葛孔明为...

1/5÷3+4/5×1/3 1/3÷4/9+1/3+1/4 (4/5-2/3)×25/2 3-3/2×10/21-2/7 1/5÷【(2/3+1/5)×1/13】 24×4/25 【4-(3/4-3/8)】×4/29 26×4/25 1/7+7/8×5/7+3/8 1/4+(1-1/4-1/4) 【1-(1/4+3/8)】÷1/4 13÷25%÷4

1、0.4×125×25×0.8= 2、(0.4×25)×(125×0.8)= 3、10×100= 4、10001.25×(8+10)= 5、1.25×8+1.25×10= 6、10+12.5= 7、22.59123-(123+8.8)= 8、9123-123-8.8= 9、8.3×(1.24+1.76)= 10、8.3×3= 11、24.99999×1001= 12、9999×(1000+1)=

一等,我给出

1. 3/7 × 49/9 - 4/3 2. 8/9 × 15/36 + 1/27 3. 12× 5/6 – 2/9 ×3 4. 8× 5/4 + 1/4 5. 6÷ 3/8 – 3/8 ÷6 6. 4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9 7. 5/2 -( 3/2 + 4/5 ) 8. 7/8 + ( 1/8 + 1/9 ) 9. 9 × 5/6 + 5/6 10. 3/4 × 8/9 - 1/3 11. 7 × 5/49 + 3/14...

2.8×4/5+8.2×4/5-4/5 =(2.8+8.2-1)×4/5 =10×4/5 =8 你好,本题已解答,如果满意 请点右下角“采纳答案”。

1.3/7 × 49/9 - 4/3 2.8/9 × 15/36 + 1/27 3.12× 5/6 – 2/9 ×3 4.8× 5/4 + 1/4 5.6÷ 3/8 – 3/8 ÷6 6.4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9 7.5/2 -( 3/2 + 4/5 ) 8.7/8 + ( 1/8 + 1/9 ) 9.9 × 5/6 + 5/6 10.3/4 × 8/9 - 1/3 11.7 × 5/49 + 3/14 12.6 ×( 1...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.knrt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com