knrt.net
当前位置:首页 >> 五年级上册小数的乘法 >>

五年级上册小数的乘法

4.8+2.3= 5.6÷7= 4.7+6.2=3.7-0.07= 27÷0.01= 3.72+2.28=0.62+0.38= 1.25*4= 0.45÷0.09=5.2*0= 1.73+3.2= 1.12*100=8.7÷0.29= 10.3+5.2= 1.03-0.9=12.4+0.37= 0.04*25=

0.13* 4= 2.4-0.8=5.4÷10= 4.2*1000= 0.45÷0.15= 3.6÷0.1= O .75+0.8 = 8.5*100= 3.2÷100= 7.2÷0.9=1.6*0.2= 9.3÷0.3= 4÷0.4=0.45÷0.5=0.2÷0.010.18*0.3= 8.5÷ 1.7= 1.2÷0.3 =

2.35乘6.51.29.52除以6.56.4.85乘6.88.3.65乘4.82.4.38乘5.45.5.46乘2.45.311.44除以4.58.38.804除以4.36.17.48除以4.6.5.87乘6.54.4.56乘7.85.7.02除以45.8.18乘11.09.5.56乘7.06.5.67乘0.41.3.65乘0.14.0.12乘6.58.2.34乘0.15.12.59乘0.41.2.35乘0.16.4.38乘1.05.4.15乘0.16.5.16乘0.18.0.41乘2.61.21.1692除以8.974.86乘5.11.5.16乘4.31.5.18乘4.12.够了吗?不够的话还要!

跟普通乘法算法一样 就是最后点上小数点 小数点位数为乘数小数点位数之和如 0.12X3=0.36 0.12X0.3=0.036 0.12X0.03=0.0036

小数乘除法计算题85.44÷16 42.84÷7 101.7÷9 67.5÷15 230.4÷6 5.34 6.12 11.3 4.5 38.421.24÷36 0.736÷23 43.5÷12 35.21÷7 39.6÷240.59 0.032 3.625 5.03 1.656.21÷0.03 210÷1.4 51.3÷0.27 91.2÷3.8 0.756÷0.18207150 190 24 4.20.66÷0.3 11.97÷

把全部带小数点的因式全部把小数点向右移动等到计算结束后往右移动了多少往左移动多少.例子:12.3456*6543.21=123456*654321(向右移动总计6位)=80779853376(笔算的,不对就无视吧……)(移回小数点)=80779.853376 (家长看,小学生不要看)

(1)4.5*6.7 (2)6.8*4.3 (3)7.9*7.6 (4)19.4*6.1 (5)17.4*1.9 (6)4.7*4.5 (7)5.7*6.1 (8)6.2*19.5 (9)3.2*24.2 (10)4.6*7.3 (11)3.6*4.1 (12)2.6÷1.3 (13)1.6÷0.4 (14)5.2÷10.4 (15)4.2÷12.6 (16)3.1÷9.3 (17)20.4÷30.6 (18)43.5÷8.7 (19)26.7÷133.5 (20)32.1÷128.4 如果您还有什么疑问,请追问;如果没有,请采纳,谢谢!

4.8+2.3= 5.6÷7= 4.7+6.2=3.7-0.07= 27÷0.01= 3.72+2.28=0.62+0.38= 1.25*4= 0.45÷0.09=5.2*0= 1.73+3.2= 1.12*100=8.7÷0.29= 10.3+5.2= 1. 03-0.9=12.4+0.37= 0.04*25= 0.29-0.18=4.83-2.53= 1.25*0.8= 1-0.02=1.7-0.9= 3.6+4= 8.5÷5=6+7.8=

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.knrt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com