knrt.net
当前位置:首页 >> 已知一个等差数列的第5项是5,第8项是14,求该数列... >>

已知一个等差数列的第5项是5,第8项是14,求该数列...

如图所示

61-19=42 61+42=103 第十一项是103

61÷(7-5)=21 19+21×5=19+105=124

因为an为等差数列,则an=a1+(n-1)d;sn=n*a1+n*(n-1)*d/2 所以a5=a1+4d=8 所以s8=8a1+8*7*d/2=8a1+28d=52 联立以上两式,解得:a1=-4;d=3 所以an=-4+(n-1)*3=3n-7 所以11=3n-7 所以n=6 所以11是该数列的项,是第6项.

d=(a8-a3)/5 =(23-8)/5 =3 a1=a3-2d=8-3*2=2

a1+5d=5 (1) (a1+2d)+(a1+7d)=5 2a1+9d=5 (2) (1)x2-(2) 得d=5 代入(1)得: a1=-20 数列通式: an=-20+5n 前n项和:Sn=-20n+5*n(n-1)/2 =2.5n^2-22.5n (n为自然数)

There is a hospital (in) my town in my town /在我的家乡

每个加3就是后一个数 100项 第50项是155

d=(a8-a3)÷(8-3)=(56-21)÷5=35÷5=7 ----------------------------------------------------------

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.knrt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com