knrt.net
当前位置:首页 >> 6年级数学乘法计算题及答案200道,有答案,急急急... >>

6年级数学乘法计算题及答案200道,有答案,急急急...

1. 直接写出得数。 13+34=257×19=413×34= 5×5110= 2.8×57= 5×1425= 14-12×14= 12+12×12= 2. 填空。 (1)30个56是(),45千克的89是()千克。 (2)35时=()分58千克 =()克 (3)一堆土重1516吨,用去25,用去()吨,还剩总数的&#...

1. 3/7 × 49/9 - 4/3 2. 8/9 × 15/36 + 1/27 3. 12× 5/6 – 2/9 ×3 4. 8× 5/4 + 1/4 5. 6÷ 3/8 – 3/8 ÷6 6. 4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9 7. 5/2 -( 3/2 + 4/5 ) 8. 7/8 + ( 1/8 + 1/9 ) 9. 9 × 5/6 + 5/6 10. 3/4 × 8/9 - 1/3 11. 7 × 5/49 + 3/14...

1、9/10*13/17+9/10*4/17=9/10 2、240×7/9÷2/3=280 3、4/3×6/7-4/3×1/2 =8/7-2/3 =10/21 4、3÷(3/7-2/5)=105 5、12*(11/12-3/48)=10又1/4 6、1/5/[(2/3+1/5)*1/13]=3 楼主,请采纳我吧!!

1. 3/7 × 49/9 - 4/3 2. 8/9 × 15/36 + 1/27 3. 12× 5/6 – 2/9 ×3 4. 8× 5/4 + 1/4 5. 6÷ 3/8 – 3/8 ÷6 6. 4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9 7. 5/2 -( 3/2 + 4/5 ) 8. 7/8 + ( 1/8 + 1/9 ) 9. 9 × 5/6 + 5/6 10. 3/4 × 8/9 - 1/3 11. 7 × 5/49 + 3/14...

来吧

三年级下册数学乘法计算题300道 http://wenku.baidu.com/view/e9be3430964bcf84b8d57b19.html?re=view

0除以0

2/1*2=1 3/1*3=1 3/2*3=2 3/1*6=2 4/3*8=6 5/3*20=12 7/3*14=6 8/7*40=35 4/3*16=12 9/5*27=15 2/1*30=15 12/7*24=14 30/1*30=1 51/9*102=18 19/9*76=36 4/9*8=18 5/8*90=144 99/98*99=98 3/14*6=28 7/1*28=4 10/1*90=9 5/3*105=63 19/7*38=14 5...

1.3/7 × 49/9 - 4/3 2.8/9 × 15/36 + 1/27 3.12× 5/6 – 2/9 ×3 4.8× 5/4 + 1/4 5.6÷ 3/8 – 3/8 ÷6 6.4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9 7.5/2 -( 3/2 + 4/5 ) 8.7/8 + ( 1/8 + 1/9 ) 9.9 × 5/6 + 5/6 10.3/4 × 8/9 - 1/3

分子和分母交叉相乘,其实很容易的

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.knrt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com